*Przejdź do menu
Newsletter 01 z dnia 04.02.2021
ARTPOL Radom Newsletter 2021/01
W związku ze wzrostem kosztów transportu morskiego, który od października 2020 roku wzrósł 4-krotnie oraz systematycznych podwyżek cen wprowadzanych przez naszych dostawców zagranicznych i polskich, zmuszeni jesteśmy zweryfikować poziom cen produktów oferowanych przez nas do sprzedaży.
Obiektywnie sytuacja ta wynika z ogólnych warunków panujących na rynku międzynarodowym i w żaden sposób nie wynika z przyczyn leżących po stronie naszego Przedsiębiorstwa.
By ograniczyć skutki jednorazowej podwyżki cen na nasze produkty, zmiany cen będziemy dokonywać sukcesywnie z chwilą otrzymywania nowych dostaw do naszego Przedsiębiorstwa, ale też gdy będą zmniejszać się nasze stany magazynowe produktów, które mamy zgromadzone na naszych magazynach, tak by uniknąć reglamentacji towarów.
Jednak chcemy zwrócić uwagę na fakt, że proces zmiany cen jest procesem nieuniknionym w najbliższym czasie.
Zostanie on wprowadzony, a my pragniemy Państwa poinformować o tym z wyprzedzeniem.
Dlatego też zachęcamy do weryfikacji posiadanych przez Państwa stanów magazynowych i podjęcia decyzji o zakupieniu interesujących Państwa produktów w cenach niezmienionych, dopóki takiej zmiany nie wprowadzimy.
Liczymy na Państwa zrozumienie, tym bardziej, że jest to ogólnorynkowa tendencja wzrostu cen w branży narzędziowej, która dotyczy zarówno producentów polskich jak też i wszystkich importerów.