Przejdź do menu
ARTPOL
e-Katalog jest generowany w formacje Pdf.
By uzyskać jak najbardziej precyzyjny wynik wystarczy skorzystać z przygotowanych warunków wyboru poprzez rozwijanie dostępów
do działów, grup, podgrup i typów dla produktów, edytując odpowiednie przyciski z ich nazwami z folderu Lista kategorii.
Pozwoli to przygotować e-Katalog na konkretnie interesujące produkty, bez konieczności edytowania całego katalogu.
Wyświetlany jest aktualny katalog na czas przeglądania serwisu internetowego.
Przejdź do menu