*Przejdź do menu
*Klauzula informacyjna
RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobody przepływu takich danych.
Nowe przepisy obowiązują od 25 maja 2018 r.
W sprawie RODO nie musisz się z nami kontaktować wystarczy, że zapoznasz się z poniższym tekstem informacyjnym.

1* Kto jest administratorem Twoich danych i jak się z nim skontaktować?
Administratorem przekazanych przez Ciebie danych jest Przedsiębiorstwo Handlowe"ARTPOL" - Artur Popławski z siedzibą w Radomiu,
26-617 RADOM, ul. Warszawska 177/179, operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.artpol.pl  (dalej „My”).
Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.
Możesz się z Nami kontaktować poprzez:
1-1* numer telefonu komórkowego 669 978 734
1-2* numer telefonu stacjonarnego 48 34 50 900
1-3* adres e-mailowy artpol@artpol.pl

2* Skąd pozyskujemy dane osobowe?
2-1* otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania Twojego konta na naszej platformie internetowej B2B,
a także później w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie przez stronę internetową www.artpol.pl
2-2* zbieramy je zarówno przed jak i w trakcie trwania umowy w Internecie, np. strony internetowe, aplikacje, media społecznościowe,
jak i poza nim, podczas organizowanego przez nas wydarzenia lub z rejestrów publicznych (rejestr przedsiębiorców, baz GUS)
w zakresie tam upublicznionym, oraz od podmiotów zajmujących się w sposób profesjonalny zbieraniem i analizą informacji
o kondycji gospodarczej przedsiębiorców w zakresie przez nie udostępnianym
2-3* od innych administratorów danych przetwarzających Twoje dane we własnym imieniu,
jak spisy abonentów lub podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki)
2-4* podczas korzystania z naszej strony internetowej

3* W jakim celu, zakresie i na jakiej podstawie wykorzystujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe uzyskane przy rejestracji, zawieraniu umów oraz w trakcie ich trwania wykorzystujemy w następujących celach:
3-1* wsparcia obsługi w tym zachowania kontaktu z Tobą, tj. przedstawienia ofert handlowych, promocji i informacji
o innych akcjach prowadzonych przez Nas, a także w celu odpowiedzi na ewentualne Twoje pytania
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. formularz kontaktowy.
W przypadku skorzystania z tej opcji, wprowadzone i przesłane dane zostaną przez nas zapisane.
Powyższe dane obejmują: imię i nazwisko, adres e-mailowy. Opcjonalne: rodzaj zapytania, nazwę firmy, numery telefonów.
W momencie wysłania wiadomości zapisywane są również następujące dane: adres IP, data i godzina przesłania zapytania.
Podstawa prawna art.6 ust 1b RODO (w skrócie: wykonanie umowy).
3-2* realizacji procesu zakupowego, tj. zakładania i zarządzania Twoim kontem, przyjmowania zamówień, przygotowania towaru do wysyłki, monitorowania Twojej aktywności na internetowej platformie handlowej dostępnej pod adresem www.artpol.pl 
Podstawa prawna art.6 ust. 1f RODO (w skrócie: nasz prawnie uzasadniony interes).
3-3* marketingu bezpośredniego, np. przekazywania Tobie komunikatów marketingowych dotyczących produktów,
do których zapewniamy dostęp jako importer i dystrybutor, np. dla przedstawienia Tobie informacji
o nowych towarach dostępnych za naszym pośrednictwem.
Podstawa prawna art.6 ust. 1f RODO (w skrócie: nasz prawnie uzasadniony interes).
3-4* organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.
Dla wypełnienia tych celów wykorzystujemy następujące kategorie danych osobowych:
dane firmowe (nazwa, adres, NIP, REGON, adres strony internetowej, forma prawna i rok założenia),
dane kontaktowe (imię i nazwisko kierownika lub osoby upoważnionej, adresy e-mailowe, adres do korespondencji,
numery telefonów komórkowych i/lub stacjonarnych), dane transakcyjne.
Podstawa prawna art.6 ust. 1f RODO (w skrócie: nasz prawnie uzasadniony interes).
3-5* wykrywania nadużyć i zapobiegania im. W przypadku korzystania ze naszej strony internetowej wyłącznie dla celów informacyjnych,
tj. gdy nie rejestrujesz się ani nie przekazujesz Nam informacji, gromadzimy wówczas wyłącznie te dane osobowe,
które Twoja wyszukiwarka przesyła na nasz serwer.
Jeżeli chcesz przeglądać naszą stronę internetową, wówczas gromadzimy dane, które są nam niezbędne ze względów technicznych,
abyś mógł oglądać naszą stronę internetową, oraz w celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa
(podstawa prawna art.6 ust. 1f RODO), takie jak:
adres IP, data i godzina zapytania, różnica stref czasowych w skoordynowanym czasie uniwersalnym (UTC),
treść zapytania (konkretna strona), status dostępu/status kody http, każda przesłaną ilość danych,
strona internetowa, z której pochodzi zapytanie, przeglądarka, system operacyjny i jego interfejs,
język i wersja oprogramowania przeglądarki.
Oprócz wyżej wymienionych danych pliki cookie są przechowywane na Twoim komputerze podczas korzystania z naszej witryny.
Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim dysku twardym i przypisywane do przeglądarki,
z której korzystasz i zezwalają stronie, która ustawia Plik cookie (w tym przypadku naszej) na otrzymywanie określonych informacji.
Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na Twój komputer.
Pliki cookie służą temu, by oferta internetowa była bardziej przyjazna od Ciebie oraz jak najbardziej skuteczna.
Podstawa prawna art.6 ust. 1f RODO (w skrócie: nasz prawnie uzasadniony interes).