Przejdź do menu
*Warunki ogólne
Przedsiebiorstwo Handlowe "ARTPOL" - Artur Popławski dziękuje za zainteresowanie okazane naszym produktom i odwiedzenie
strony internetowej http://www.artpol.pl/.

Będziemy wdzięczni, jeżeli Państwo poinformują nas o swoich spostrzeżeniach dotyczących zawartości jak i treści serwisu,
kierując swoje uwagi i/lub zapytania na adres: info@artpol.pl.

Wszelkie informacje, sugestie, pomysły przekazywane Przedsiębiorstwu Handlowemu "ARTPOL" - Artur Popławski będą traktowane
jako nie poufne i niezastrzeżone.

Wysyłając informacje lub materiały tym samym przekazuje się Przedsiębiorstwu Handlowemu "ARTPOL" - Artur Popławski prawo
swobodnego dysponowania nimi, ich reprodukcji, pokazywania, wdrażania, modyfikowania, przekazywania, dystrybucji oraz wyraża
zgodę na dowolne wykorzystanie przez Przedsiębiorstwo Handlowe "ARTPOL" - Artur Popławski wszelkich nadesłanych,
w jakimkolwiek celu, pomysłów, idei, wiedzy lub technik.
Przejdź do menu