Przejdź do menu
Po za
Rejestracja
po za Unią Europejską
TAK
TAK
pola wymagane
Uwagi:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych, zawartych w tym formularzu rejestracyjnym, przez Przedsiębiorstwo Handlowe "ARTPOL" – Artur Popławski z siedzibą
w 26-617 Radom, ul. Warszawska 177/179 oraz podmioty, którym Przedsiębiorstwo Handlowe "ARTPOL" – Artur Popławski zleca czynności niezbędne do nawiązania
kontaktu czy działań marketingowych i nad którymi sprawuje pełną kontrolę w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony danych osobowych.
Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych, ich poprawiania oraz prawie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w celu marketingowym.
Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r., wyrażam zgodę na kontakt Przedsiębiorstwa Handlowego "ARTPOL" – Artur Popławski
drogą elektroniczną.
Przejdź do menu